Du er her. Gamborg Sogns Jagtforening > Fotogalleri > Odder fundet ved reservatet


Odder fundet ved reservatet

Bent Jørgense fandt tidligt morgen den 23. December en død odder ved Gamborg Reservat. Odderen er den første fundet på Fyn i 30 år, og er afleveret til den lokale vildtkonsulent.