Du er her. Gamborg Sogns Jagtforening > Nyheder


Nyheder fra Gamborg Sogns Jagtforening

Referat fra Generalforsamling 2015

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015
Der blev afholdt generalforsamling i Gamborg Sogns Jagtforening torsdag d. 07/05-2015. Generalforsamlingen Blev igen afholdt i Gamborgen, efter sidste år at have været afholdt i forsamlingshuset da spejderhytten var under renovering.
På Generalforsamlingen var der hele 21 fremmødte medlemmer, Det største antal i mange år, og der blev derfor hurtigt fremskaffet lidt ekstra øl og smørerbrød.

Markvildtet tilbage på marken

Torsdag d. 5 marts afholder Nr. Aaby markvildtslav og Gamborg sogns jagtforening informationsmøde om markvildtsprojektet. På mødet vil markvildtsrådgiver, Thomas Iversen fra Danmarks Jægerforbund, fortælle om markvildtsprojektet og om hvilke vildtplejetiltag DU kan gøre for at hjælpe markvildtet.
Mødet vil blive afholdt i Gamborg jagtforenings lokaler på adressen : Borrevej 2, Gamborg, 5500 Middelfart - kl. 19.00. Af hensyn til koordinering bedes du tilmelde dig hos Jens Ole Dam på tlf. 23 23 35 25 eller Frank Pedersen tlf. 2498 7929

Orientering fra Middelfart kommunes Hjortelaug

Orientering fra Middelfart kommunes Hjortelaug
Som besluttet på Årsmødet d. 13 Marts 2014, er det hjortelaugets anbefaling at der i jagtsæsonen 2014 /
2015 kun skydes kalve og kun i januar måned. Det er laugets vurdering at bestanden endnu ikke tåler
afskydning af voksne dyr.

Forespørgelse på opsatser

Har du, eller kender du en der har nogle gamle bukkeopsatser liggende, som de vil donere til udsmykning af Gamborgen, komtakt da Frank Pedersen på tlf: 24 98 79 29.

Generalforsamling i forsamlingshuset

Generalforsamlingen er flyttet fra spejderhytten til forsamlingshuset.
Samme dag og tidspunkt.

Billeder fra ræve- kokkejagten

Der er nu lagt billeder op fra ræve- kokkejagten, se dem under fotogalleri.

Odder fundet ved Gamborg Resevat

Bent Jørgense fandt tidligt i morges den 23. December en død odder ved Gamborg Reservat. Odderen er den første fundet på Fyn i 30 år, og er afleveret til den lokale vildtkonsulent.

Se efter mærket mårhund på Fyn

Ang. de to judas-mårhunde, der har været på Fyn siden maj. Vi har nu fået problemer med at få den ene af dem fanget til halsbåndsskifte – den anden mårhund har allerede rutinemæssigt fået skiftet halsbånd, for at den ikke skulle løbe tør for batteri.

Det er derfor meget vigtigt, at jagtvæsen og jægere i almindelighed er særligt opmærksom på, at hvis der fanges en mårhund med halsbånd, så må den ikke sættes ud igen. Man skal i stedet tage kontakt til os i mårhundeprojektet, så vi kan sikre os, hvad det er for et dyr der er indfanget og så evt. få halsbåndet skiftet. Hvis der fanges en mårhund uden halsbånd skal den selvklart heller ikke slippes ud igen.

Hvis du kan bidrage til at sprede dette budskab om at jægerne på Fyn kan hjælpe os, med at fange mårhunden, så vil det være rigtig fint.

Reguleringskoordinator - Hans Kr. Nielsen
Guldbjergvej 68
5400 Bogense
Tlf.: 64 84 17 78 - 29 23 08 11
Mail: jagt@nielsen.mail.dk

Jagtforeningen har fået sin egen skydeinstruktør

På sidste general forsamling blev der spurgt om der var en i foreningen der var interesserede i at blive skydeinstruktør. Jørgen Knudsen meldte sin interesse, hvilket bestyrelse arbejdet videre med.
I uge 34 deltog Jørgen i et skydeinstruktørkursus og kan nu kalde sig skydeinstruktør. Tillykke til ham!

Billeder fra skydevogn 2013

Så er der kommet billeder fra skydetrailer arrangementet 2013
« Forrige12Næste »


Nyheder fra Danmarks Jægerforbund

Rederør til gråænder – ducktubes


Gråanden er et meget vigtigt jagtobjekt for danske jægere, og der er stor interesse blandt jægere for etablering af søer for at forbedre ynglemulighederne for gråanden. Men en gråand på reden er sårbar over for prædation fra rovpattedyr.

Usaglig kritik fra DOF


DOF blæser til angreb på udsætning af ænder og fasan med usaglige argumenter, og på et tidspunkt hvor der er indgået et forlig om udsætning af fjervildt i Vildtforvaltningsrådet.

Husk at (gen)besøge DJ-Valguniverset


Vi opdaterer løbende hjemmesiden med præsentationer af kandidaterne til det kommende valgt i Danmarks Jægerforbund. Husk derfor at holde øje med kandidaterne i din kreds.

Debat om trofæjagt


Trofæjagtens berettigelse er ofte på dagsordenen nationalt og internationalt. Senest i UK, hvor kræfter vil forbyde import og eksport af trofæer. Det vil få katastrofale konsekvenser, og argumenterne imod trofæjagt er meget usaglige og følelsesladede, og uden hold i de faktiske forhold. Det er desværre det vi ofte ser, og en erfaring vi også har i Danmark.

Historien om Dansk Våbenforum


I Danmarks Jægerforbund er våbenområdet de senere år kommet til at fylde mere og mere, både politisk og fagligt. Ikke mindst gennem vores samarbejde i Dansk Våbenforum har vi sammen fået skabt et stærkt talerør for jægere og sportsskytter.
« Forrige12Næste »