Du er her. Gamborg Sogns Jagtforening > Nyheder > Orientering fra Middelfart kommunes Hjortelaug

 

 

Orientering fra Middelfart kommunes Hjortelaug
Som besluttet på Årsmødet d. 13 Marts 2014, er det hjortelaugets anbefaling at der i jagtsæsonen 2014 /
2015 kun skydes kalve og kun i januar måned. Det er laugets vurdering at bestanden endnu ikke tåler
afskydning af voksne dyr.
Samtidig vil vi også opfordre til at jagt afholdes som tryk/bevægelsesjagt og gerne sammen med dine
naboer, dette for at dåvildtet skal opnå en mere naturlig skyhed, samtidig med at de bliver spredt over
et større område, så flere jægere og specielt ikke jægere får at mulighed for at se fritlevende dåvildt.
Det er også lauget´s vurdering, at med en spredning af den nuværende bestand, sammen med en øget
skyhed, gør at der inden for få år, vil opnås en bestand størrelse, som giver mulighed for afskydning af
voksne dyr.
Anskydning/forbi skud, da dåvildt er betydeligt mere skud stærkt end råvildt og selv kalve kan have et
kraftigt fedtlag som hurtigt lukker for schweiss er det vigtigt at få eftersøgt alle afgivne skud.
Vi vil også gerne have information omkring afskudt dåvildt, specielt vægten, da det kan give et
fingerpeg om bestandens sundhed og fødegrundlag.
Lauget skal også opfordre til at observationer af fri stående Dåvildt indrapporteres på tlf. 50654984,
billeder kan indsendes på galleri@middelfartkommuneshjortelaug.dk
Bestand optælling vil blive afholdt den sidste weekend i Januar 2015, observationer kan
indrapporteres på tlf.50 65 49 84 eller til lokal tælleansvarlig ( udmeldes senere ).
Som det også fremgår af hjemmesiden har lauget mistet et par medlemmer siden årsmødet, så hvis du
er fra den nordlige del af kommunen og har lyst til at bidrage med noget arbejde, skal der hermed lyde
en opfordring til at kontakte en fra lauget og få en snak om et muligt samarbejde.
Skader på afgrøder mark eller skov, uhensigtsmæssig adfærd i haver eller omkring hjortefarme, veje
som mangler vildtspejle, vil vi gerne informeres om det, så vi kan være behjælpelig med at afhjælpe
problemerne, har du selv fundet en løsning på problemet, vil vi også gerne høre om det.
Knæk og bræk