Du er her. Gamborg Sogns Jagtforening > Nyheder > Referat fra Generalforsamling 2015

 

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015

Der blev afholdt generalforsamling i Gamborg Sogns Jagtforening torsdag d. 07/05-2015. Generalforsamlingen Blev igen afholdt i Gamborgen, efter sidste år at have været afholdt i forsamlingshuset da spejderhytten var under renovering.
På Generalforsamlingen var der hele 21 fremmødte medlemmer, Det største antal i mange år, og der blev derfor hurtigt fremskaffet lidt ekstra øl og smørerbrød.
Bjarne Larsen blev valgt som dirigent, og han kunne herefter konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Næste punkt på dagsordenen var formandens beretning. Han kom i sin beretning ind på aktiviteterne i det forgangne år. Desuden blev der under formandens beretning drøftet en evt. fusion mellem Gamborg og Middelfart jagtforeninger. Bestyrelses ville gerne hører medlemmernes tanker om en evt. fusion. Der blev blandt andet nævnt at Gamborg jagtforening nok ville have svært ved at optage 50-60 nye medlemmer, samt at Gamborg jagtforening heller ikke ville have nemt ved at håndtere evt. 45 mand på fællesjagterne. Resultatet af denne diskussion blev at bestyrelses skulle arbejde videre med tanken om en fusion og undersøge evt. fordele og ulemper.

Regnskabet blev fremlagt af Nicolai Andersen og godkendt.

1.1  Indkommende forslag

Der var ingen indkommende forslag.

1.2 Kontingent

Kontingentet blev forhøjet fra kr. 15,- til kr. 50,-

1.3 Valg.

Formand                                          Frank Pedersen                             
Kasserer                                          Nicolai Andersen                           Genvalg
Bestyrelsesmedlem                       Jonas Larsen                                  
Sekretær                                         Søren Andersen                                                          Genvalg
Bestyrelsesmedlem                       Morten Clausen                                                          Genvalg
Revisor                                             Bent Jørgensen                              Genvalg
Revisor                                             Jørgen Hansen                                Genvalg
1 suppleant                                     Nils Rasmussen                               Genvalg
2 suppleant                                     Torben Jespersen                          Genvalg
Revisorsup.                                     Kurt Rasmussen                              Genvalg
Revisorsup.                                     Ferry Berg                                       Genvalg

1.4 Eventuelt

Lars Madsen kom med en orientering fra Hjortelauget.
Finn Schousboe kom med en orientering fra Markvildtslauget.
Herefter skulle kragepokalen afgøres. Den blev i år vundet af Nicolai Andersen med 45 nedlagte krager.
Til sidst appellerede Lars Madsen til at bruge sweisshundene her i bukkejagten.

Herefter stod den på smørebrød og en lille en til halsen.