Du er her. Gamborg Sogns Jagtforening > Nyheder > Se efter mærket mårhund på Fyn


Se efter mærket mårhund på Fyn

Ang. de to judas-mårhunde, der har været på Fyn siden maj. Vi har nu fået problemer med at få den ene af dem fanget til halsbåndsskifte – den anden mårhund har allerede rutinemæssigt fået skiftet halsbånd, for at den ikke skulle løbe tør for batteri.

Det er derfor meget vigtigt, at jagtvæsen og jægere i almindelighed er særligt opmærksom på, at hvis der fanges en mårhund med halsbånd, så må den ikke sættes ud igen. Man skal i stedet tage kontakt til os i mårhundeprojektet, så vi kan sikre os, hvad det er for et dyr der er indfanget og så evt. få halsbåndet skiftet. Hvis der fanges en mårhund uden halsbånd skal den selvklart heller ikke slippes ud igen.

Hvis du kan bidrage til at sprede dette budskab om at jægerne på Fyn kan hjælpe os, med at fange mårhunden, så vil det være rigtig fint.

Reguleringskoordinator - Hans Kr. Nielsen
Guldbjergvej 68
5400 Bogense
Tlf.: 64 84 17 78 - 29 23 08 11
Mail: jagt@nielsen.mail.dk