Du er her. Gamborg Sogns Jagtforening > Til medlemmer > Det kommunale Jagtselskab

 

 

Dato 4. marts 2013

Information til jagtforeninger i Middelfart Kommune om medlemmernes mulighed for deltagelse i jagt i kommunes skovarealer.

Jagt i kommunens skovarealer fortages af ’’Det Kommunale Jagtselskab’’. Jagterne ledes af kommunens skovfoged.

For at sikre, at alle med gyldigt jagttegn i Middelfart Kommune har kendskab til, og derved mulighed for deltagelse i jagt i kommunens skove, opfordrer vi med dette brev jagtforeningernes formænd til, at informere medlemmerne om reglerne for deltagelse.

Regler for deltagelse:

Alle med gyldigt jagttegn og bosiddende i Middelfart Kommune har mulighed for at melde sig ind i ’’Det Kommunale Jagtselskab’’.

’’Det Kommunale Jagtselskab’’ invitere hvert år på jagt i kommunens skove. Der afholdes årligt 3 klapjagter, 2 andejagter og en riffeljagt mod betaling. I forbindelse med evt. deltagelse i trykjagt eller bukkejagt skal bestået riffelprøve være påtrykt jagttegnet.

Jagtselskabets formand Jørgen Ibens kan kontaktes for yderlige information på tlf. 23 71 39 15 eller jdc.ibsen@gmail.com